Hệ Chuyển Đổi Văn Bằng II Ngành Y Sỹ Tuyển Sinh Hệ Chuyển Đổi Văn Bằng II Ngành Y Sỹ Tuyển Sinh (24/12/2021)

Chuẩn hóa chức danh cho cán bộ y tế trường học

MIỄN THI NGOẠI NGỮ TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC??? MIỄN THI NGOẠI NGỮ TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC??? (24/09/2021)

Học văn bằng 2 tiếng anh sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong thi tuyển công chức, viên chức, được miễn thi đầu vào, đầu ra thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC 2021 (mở lớp hàng tháng) LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC 2021 (mở lớp hàng tháng) (22/03/2021)

Tuyển sinh lớp Cập nhật kiến thức chuyên môn về DƯỢC năm 2021 của Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên (lớp mở hàng tháng)

TS LỚP CHỨNG CHỈ CHÂM CỨU CƠ BẢN 2023 TS LỚP CHỨNG CHỈ CHÂM CỨU CƠ BẢN 2023 (22/03/2021)

Tuyển sinh lớp chứng chỉ châm cứu cơ bản năm 2023 của Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên

CHỨNG CHỈ VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN NĂM 2023 CHỨNG CHỈ VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN NĂM 2023 (22/03/2021)

Tuyển sinh lớp chứng chỉ Vật lý trị liệu - PHCN năm 2023 của Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

Thư viện Video

Copyright © YteThaiNguyen.edu.vn . All rights reserved.  

Trụ sở tại Thái nguyên: 233 Quang Trung, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.

Cơ sở 2 : Trung Tâm Y Tế Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Website: www.ytethainguyen.vn ; Cơ sở 2 : www.ytethainguyen.edu.vn

Điện thoại: 02083 856 929 - 0912 443 130 - 0946 359 889  Email: truongytethainguyen@gmail.com