Tư vấn tuyển sinh

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: Điều dưỡng (Nurse)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Mục tiêu tổng quát

          Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

4. Chuẩn đầu ra

   4.1. Về  Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về chính trị; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Mô tả được những qui luật cơ bản về hoạt động, cấu tạo của cơ thể con người ở trang thái bình thường và bệnh lý;

- Phân tích được quy luật của sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp cần và đủ để duy trì và cải thiện nhằm bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống;

- Vận dụng được những quy luật cơ bản trên vào quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh;

- Có một phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học;

- Trình bày được các chính sách, pháp luật, của nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng;

- Thực hành nghiên cứu khoa học, suy luận có khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, thực hành điều dưỡng;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A, sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng; thư điện tử; tìm kiếm tài liệu trên mạng Internet……

- Có trình độ Anh văn tương đương A, có khả năng giao tiếp tiếng Anh thông thường, đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

   4.2. Về kỹ năng

    4.2.1. Kỹ năng cứng

      - Thực hiện đầy đủ y lệnh của Bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý theo đúng chức năng của người Điều dưỡng, phối hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh;

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và  tiếp cận được với các phương tiện chăm sóc hiện đại;

- Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng;

- Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế;

- Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăn sóc, phòng và chữa bệnh;

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch;

- Thực hiện được các bước tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng;

- Tin học văn phòng, truy cập được trên trang Webs để lấy những thông tin về chuyên môn

- Anh văn: trình độ A, có thể sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn

   4.2.2. Kỹ năng mềm

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ;

- Có khả năng thuyết trình; khả năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt; khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và khả năng tư duy phân tích;...

4. 3. Về thái độ

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật; thận trọng; đảm bảo tính khoa học, tính chính xác trong công việc;

- Thể hiện năng lực tự học, khiêm tốn học tập vươn lên.

4.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

        Làm việc tại các cơ sở Y tế thuộc các tuyến, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý Y tế.....của Nhà nước và tư nhân

4.5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

          Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực theo các chương trình chuyên sâu và nâng cao tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chuyên ngành theo quy chế tuyển sinh cũa Bộ Giáo dục và Đào tạo , Bộ Y tế hàng năm theo đúng quy định;

          Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Đại học điều dưỡng, Thạc sĩ điều dưỡng ..

Tác giả: ; xuất bản: 27/05/2019 04:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

Thư viện Video

Copyright © YteThaiNguyen.edu.vn . All rights reserved.  

Trụ sở tại Thái nguyên: Số 478 Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở 2 : Trung Tâm Y Tế Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Website: www.ytethainguyen.vn ; Cơ sở 2 : www.ytethainguyen.edu.vn

Điện thoại: 02083 856 929 - 0912 443 130 - 0946 359 889  Email: truongytethainguyen@gmail.com