Tư vấn tuyển sinh

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA TRUNG CẤP

1. Tên ngành đào tạo: Điều dưỡng đa khoa.
2. Trình độ đào tạo: trung cấp.
3. Về kiến thức:
Có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

Có kiến thức cơ bản về điều dưỡng trong công tác tư vấn, chăm sóc, phục vụ sức khỏe cho nhân dân tại các cơ sở Y tế và cộng đồng;
Mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng vào thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh;
Áp dụng được các nguyên tắc và những khái niệm sẵn có trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu vào công tác điều dưỡng;
Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
4.Về kỹ năng:
  4.1  Kỹ năng cứng:
Phối hợp với bác sĩ và các nhân viên Y tế để quản lý, thực hành chăm sóc sức khỏe người bệnh một cách toàn diện, ổn định và liên tục;
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và thực hiện thành thạo, an toàn các quy trình kỹ thuật điều dưỡng;
Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe tại cộng đồng;
Phối hợp, áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
Thực hiện các kỹ năng thông tin, tư vấn, giáo dục- truyền thông trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân;
Thực hiện luật bảo vệ sức khỏe nhân dân và các qui định về chuyên môn của Bộ Y tế;
Tin học: văn phòng, truy cập và khai thác thông tin trên mạng để phục vụ chuyên môn;
Ngoại ngữ A.
4.2  Kỹ năng mềm:
Tham gia hướng dẫn huấn luyện nhân viên mới và học sinh Y tế thực tập tại đơn vị
Tham gia công tác hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công
Quản lý và bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;
Có khả năng thuyết trình, khả năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt, khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
5. Về thái độ:
Chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước;
Tận tụy chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;
Tôn trọng đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệp; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
Trung thực, khách quan, thận trọng trong chuyên môn;
Khiêm tốn học tập vươn lên.
6. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế của Nhà nước hoặc cơ sở Y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước
Có thể học tiếp lên cao đẳng, đại học điều dưỡng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo,  Bộ Y tế.

Tác giả: ; xuất bản: 29/05/2019 04:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

Thư viện Video

Copyright © YteThaiNguyen.edu.vn . All rights reserved.  

Trụ sở tại Thái nguyên: Số 478 Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở 2 : Trung Tâm Y Tế Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Website: www.ytethainguyen.vn ; Cơ sở 2 : www.ytethainguyen.edu.vn

Điện thoại: 02083 856 929 - 0912 443 130 - 0946 359 889  Email: truongytethainguyen@gmail.com