Thư viện - Tài liệu

Danh mục sách tham khảo

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà

xuất bản

Năm xuất bản

    1           

Giao tiếp và giáo dục sức khỏe

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    2           

Giải phẩu sinh lý

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

    3           

Bệnh học nội khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    4           

Bệnh học ngoại khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2005

    5           

Y học cổ truyền

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    6           

Kỹ thuật điều dưỡng

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    7           

Điều dưỡng nội khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    8           

Điều dưỡng sản phụ khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

    9           

Điều dưỡng nhi khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

  10         

Điều dưỡng ngoại khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

  11         

Điều dưỡng cộng đồng

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

  12         

Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh – tâm thần

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2005

  13         

Vi sinh – Ký sinh trùng

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

  14         

Điều dưỡng cơ bản

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

  15         

Dược học và thuốc thiết yếu

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

  16         

Tổ chức và quản lý y tế

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

  17         

Chính trị

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà XB GDVN

2011

 

Tác giả: ; xuất bản: 14/08/2019 02:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

Thư viện Video

Copyright © YteThaiNguyen.edu.vn . All rights reserved.  

Trụ sở tại Thái nguyên: 233 Quang Trung, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.

Cơ sở 2 : Trung Tâm Y Tế Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Website: www.ytethainguyen.vn ; Cơ sở 2 : www.ytethainguyen.edu.vn

Điện thoại: 02083 856 929 - 0912 443 130 - 0946 359 889  Email: truongytethainguyen@gmail.com