Chương trình đào tạo điều dưỡng chuyên ngành nhi khoa Chương trình đào tạo điều dưỡng chuyên ngành nhi khoa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA (Ban hành theo Quyết định số 2674./QĐ-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương trình đào tạo Dược sỹ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 24 tháng Chương trình đào tạo Dược sỹ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 24 tháng

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành dược sỹ tại trường Trung cấp Y Tế Thái Nguyên được xây dựng theo chương trình khung đào tạo dược sĩ của Bộ y tế ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2003. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp...

Chương trình đào tạo Y Sỹ, Y Học Cổ Truyền. Chương trình đào tạo Y Sỹ, Y Học Cổ Truyền.

1. Giới thiệu và mô tả chương trình: Chương trình khung ngành đào tạo Y sỹ Y học cổ truyền (YHCT) tại Trường Trung Cấp Y Tế Thái Nguyên được xây dựng theo chương trình khung đào tạo y sỹ y học cổ truyền đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quyết định số...

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Y sỹ Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Y sỹ

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Y sỹ hệ đào tạo chính quy 12 thán

  • Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

  •   Chào mừng Văn Nghệ 20/11

Thư viện Video

Copyright © YteThaiNguyen.edu.vn . All rights reserved.  

Trụ sở tại Thái nguyên: Số 478 Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở 2 : Trung Tâm Y Tế Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Website: www.ytethainguyen.vn ; Cơ sở 2 : www.ytethainguyen.edu.vn

Điện thoại: 02083 856 929 - 0912 443 130 - 0946 359 889  Email: truongytethainguyen@gmail.com